Wiosenne Zmagania Artystyczne 2024 – Samarytanie z Markowej

Cele konkursu:
Przybliżenie historii Józefa i Wiktorii Ulmów z Markowej, którzy wykazali się bohaterską postawą, ratując Żydów w czasie II wojny światowej. Rozwijanie u dzieci i młodzieży wrażliwości i empatii wobec drugiego człowieka. Kształtowanie postaw patriotycznych. Rozwijanie talentów plastycznych i literackich.

Zapraszamy do udziału!

Regulamin konkursu do pobrania