Hymn Szkoły

Nasza szkoła hymn Ci śpiewa,
By wychwalać Twoją cześć.
Radość serca nam rozpiera,
Że patronką jesteś jej.

Dla narodu wykształcenia,
By mądrością sławny był.
Dla ojczyzny zjednoczenia,
Nie szczędziłaś swoich sił.

Chcemy wiedzy zgłębiać sens,
Pilnie ucząc się w tej szkole
I budować nową Polskę,
Silną w europejskim kole.