Dni wolne od zajęć

Dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie organizacji roku szkolnego 2023/2024: