Dni wolne od zajęć

Dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie organizacji roku szkolnego 2023/2024:

31 października 2023 r. (wtorek) – przed Dniem Wszystkich Świętych

22 grudnia 2023 r. (piątek) – dzień przed zimową przerwą świąteczną

2 maja 2024 r. (czwartek) – Dzień flagi

27 marca 2024 r. (środa) – dzień przed wiosenną przerwą świąteczną

29 maja 2024 r. (środa) – przed Bożym Ciałem

31 maja 2024 r. (piątek) – po Bożym Ciele