Przedszkole – plany zajęć

PLAN ZAJĘĆ PRZEDSZKOLA

DZIEŃ TYGODNIA PLAN ZAJĘĆ
PONIEDZIAŁEK 07:00 – 09:00 zajęcia opiekuńcze (K. Story)
09:00 – 12:00 zajęcia dydaktyczne (K. Story)
12:00 – 12:30 język angielski (A. Orzech)
12:30 – 14:00 zajęcia dydaktyczne (A. Orzech)
14:00 – 16:00 zajęcia opiekuńcze (A. Orzech)
Wtorek 07:00 – 13:00 zajęcia (K. Story)
13:00 – 13:30 język angielski (A. Orzech)
13:30 – 14:00 zajęcia dydaktyczne (A. Orzech)
14:00 – 16:00 zajęcia opiekuńcze (A. Orzech)
Środa 07:00 – 09:00 zajęcia opiekuńcze (K. Story)
09:00 – 13:00 zajęcia dydaktyczne (K. Story)
13:00 – 14:00 zajęcia (D. Matuła)
14:00 – 16:00 zajęcia opiekuńcze (D. Matuła)
Czwartek 07:00 – 09:00 zajęcia opiekuńcze (D. Matuła)
9:00 – 12:00 zajęcia dydaktyczne (D. Matuła)
12:00 – 14:00 zajęcia dydaktyczne (K. Story)
14:00 – 16:00 zajęcia opiekuńcze (K. Story)
Piątek 07:00 – 09:00 zajęcia opiekuńcze (D. Matuła)
09:00 – 12:00 zajęcia dydaktyczne (D. Matuła)
12:00 – 14:00 zajęcia dydaktyczne (K. Story)
14:00 – 16:00 zajęcia opiekuńcze (K. Story)

PLAN ZAJĘĆ ODDZIAŁU „0”

DZIEŃ TYGODNIA PLAN ZAJĘĆ
PONIEDZIAŁEK 07:00 – 09:00 zajęcia opiekuńcze (A. Sudoł)
09:00 – 10:00 zajęcia dydaktyczne (A. Sudoł)
10:00 – 10:30 religia (Ks. W. Szwed)
10:30 – 14:00 zajęcia dydaktyczne (M. Kicińska)
14:00 – 16:00 zajęcia opiekuńcze (M. Kicińska)
Wtorek 07:00 – 09:00 zajęcia opiekuńcze (A. Sudoł)
09:00 – 11:30 zajęcia (A. Sudoł)
11:30 – 14:00 zajęcia (M. Kicińska)
14:00 – 16:00 zajęcia opiekuńcze (M. Kicińska)
Środa 07:00 – 09:00 zajęcia opiekuńcze (M. Kicińska)
09:00 – 10:00 zajęcia dydaktyczne (M. Kicińska)
10:00 – 11:00 gimnastyka (Ł. Drozd)
11:00 – 13:30 zajęcia dydaktyczne (A. Sudoł)
13:30 – 14:00 j. angielski (A. Sudoł)
14:00 – 16:00 zajęcia opiekuńcze (A. Sudoł)
Czwartek 07:00 – 09:00 zajęcia opiekuńcze (M. Kicińska)
09:00 – 13:00 zajęcia dydaktyczne (M. Kicińska)
13:00 – 13:30 j. angielski (A. Sudoł)
13:30 – 14:00 religia (Ks. W. Szwed)
14:00 – 16:00 zajęcia opiekuńcze (A. Sudoł)
Piątek 07:00 – 09:00 zajęcia opiekuńcze (M. Kicińska)
09:00 – 10:00 zajęcia dydaktyczne (M. Kicińska)
10:00 – 11:00 gimnastyka (Ł. Drozd)
11:00 – 14:00 zajęcia dydaktyczne (A. Orzech)
14:00 – 16:00 zajęcia opiekuńcze (A. Orzech)