Historia

Historia naszej szkoły w wielkim skrócie…

Jak podają źródła historyczne, szkoła w Trzebusce zaczęła funkcjonować w 1902 r., wtedy była to niewielka sala wynajęta w budynku Kółka Rolniczego w Trzebusce. Pierwszym nauczycielem był Walery Wietki. W początkowym okresie administrację szkoły tworzyła Rada Szkolna Miejscowa. Pierwszymi członkami tego organu byli: Franciszek Ciupak, Stanisław Oko i Antoni Ciupak. Przewodniczącym Rady został hrabia Piotr Rostworowski.

Prawdopodobnie na przełomie 1931 i 1932 r. zestawiono drewniany budynek szkoły, zastępcą kierownika szkoły i nauczycielem w tym czasie był Jan Nykiel. Budynek ten służył celom edukacyjnym w Trzebusce aż do lat 60. XX wieku. Dziś po tym ważnym budynku nie ma już śladu, a w tym miejscu znajduje się przyszkolny plac zabaw. W tym czasie szkoła prowadziła szeroką działalność kulturalno-społeczną, organizowano przedstawienia, próby orkiestry, spotkania związane z funkcjonowaniem Przysposobienia Wojskowego, kursy wieczorowe, czy spotkania Strzelca.

Dziś uczniowie korzystają z dużego budynku szkolnego postawionego w 1960 r., a rozbudowanego na przełomie lat 80. i 90. XX wieku, dzięki społecznej pracy mieszkańców. W późniejszych latach na terenie przyszkolnym wybudowano również kompleks boisk: pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, boisko do piłki siatkowej, boisko do piłki ręcznej i asfaltowe boisko do piłki koszykowej.

16 października 2007 r. nasza Szkoła przeżywała uroczystość Nadania Imienia i od tej pory dumnie nosi imię Świętej Jadwigi Królowej.

Źródło: Ożóg Piotr: Zarys dziejów szkolnictwa w Trzebusce w oparciu o Księgę uchwał Rady szkolnej miejscowej w Trzebusce Cz. 2: Lata 1926-1937. „Rocznik Sokołowski” 2015, nr 12, s. 51-104.