REKRUTACJA do Przedszkola w Zespole Szkół w Trzebusce NA ROK SZKOLNY – 2024/2025

 

Przedszkole od 1 września 2024 roku będzie funkcjonować w wymiarze 9 godzin dziennie (tj. od 7:00 do 16:00)

 1. Rekrutacja odbywać się będzie w dniach: od 19 lutego do 8 marca 2024 r. w godzinach od 7:30 do 14:30.
 2. Po wypełnieniu podania o przyjęcie do szkoły należy złożyć go w placówce do 8 marca 2024 r. do godz. 14:30. Za rzetelność złożenia danych w zgłoszenia odpowiada Rodzic / prawny opiekun dziecka.
 3. Weryfikacja wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym nastąpi w terminie od 11 do 14 marca 2024 r.
 4. Lista kandydatów przyjętych do Przedszkola zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie do 15 marca 2024 r.
 5. W terminie od 18 do 21 marca 2024 r. rodzic potwierdza pisemnie wolę przyjęcia miejsca otrzymanego w Przedszkolu w Trzebusce. Niepodpisanie takiej umowy jest równoznaczne z rezygnacją.

Dodatkowe informacje dla rodziców:

 1. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci, które w dniu 1 września 2024 r. mają ukończone 2,5 roku.
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale nr XIV/151/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 27 stycznia 2016 r. Kryteria brane pod uwagę podczas postępowania rekrutacyjnego:
  1. kandydat, którego oboje rodzice bądź rodzic samotnie wychowujący dziecko pracują, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 10 pkt
  2. kandydat, który został zgłoszony na pobyt w przedszkolu na 4 godziny dziennie ponad podstawę programową – 8 pkt
  3. kandydat, którego jedno z rodziców pracuje, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 6 pkt;
  4. kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola, do którego został złożony wniosek – 4 pkt
 3. Termin postępowania uzupełniającego: od 02.04.2024 r. do 05.04.2024 r. (w przypadku posiadania wolnych miejsc).
 4. W roku szkolnym 2024/25 dzieci 6-letnie (urodzone w 2018 r.) mają obowiązek realizować roczne przygotowanie przedszkolne (oddział 0).

Telefon kontaktowy: 17  77 29 051 (szkoła)

Druki do pobrania:

KARTA ZAPISU DO PRZEDSZKOLA
POTWIERDZENIE WOLI KONTYNUACJI

PODANIE DO KLASY I