Nauczyciele

Kadra pedagogiczna 2018/2019

NAZWISKO I IMIĘ NAUCZYCIELA FUNKCJA/
RODZAJ PROWADZONYCH ZAJĘĆ
Edward Buczak Dyrektor szkoły
Marta Kossak-Dec język niemiecki
Buczak Maria wychowanie przedszkolne
Drozd Łukasz wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Janiec Marta zastępca dyrektora, świetlica, język polski, geografia
Kicińska Małgorzata wychowanie przedszkolne, wychowawca przedszkola
Krupa Małgorzata bibliotekarz, język polski, wychowawca klasy V
Lesiczka Sebastian matematyka, muzyka
Orzech Aleksandra wychowanie przedszkolne, wychowawca przedszkola
Ożog Piotr historia, WOS, WDŻwR.
Pączek Agnieszka język angielski, wychowawca klasy IV
Piekut Katarzyna matematyka, świetlica, wychowawca klasy VIII
Rembisz Elżbieta fizyka
Ryglewicz Agnieszka biologia, chemia, przyroda, plastyka, świetlica, wychowawca klasy VI
Story Katarzyna wychowanie przedszkolne, wychowawca zerówki
Sudoł Alicja informatyka, język angielski, wychowanie przedszkolne, wychowawca zerówki
Szczygieł Jolanta kształcenie zintegrowane, wychowawca klasy III
ks. Szwed Władysław religia
Urban Katarzyna kształcenie zintegrowane, wychowawca klasy I
Zdeb Gabriela kształcenie zintegrowane, wychowawca klasy II, język angielski