Nauczyciele

Kadra pedagogiczna 2018/2019

NAZWISKO I IMIĘ NAUCZYCIELA FUNKCJA/
RODZAJ PROWADZONYCH ZAJĘĆ
Edward Buczak Dyrektor szkoły
Antoń Katarzyna język niemiecki
Buczak-Kuźminów Gabriela biologia, wychowanie przedszkolne, wychowawca przedszkola
Drozd Łukasz wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Janiec Marta zastępca dyrektora, język polski, geografia
Kołodziej Maria wychowanie przedszkolne, wychowawca klasy 0
Krupa Małgorzata bibliotekarz, język polski, wychowawca klasy VII
Lesiczka Sebastian matematyka, muzyka
Orzech Aleksandra język angielski
Ożog Piotr historia, WOS, WDŻwR., wychowawca klasy VI
Pączek Agnieszka język angielski
Piekut Katarzyna matematyka, zajęcia indywidualne, wychowawca klasy V
Rembisz Elżbieta matematyka, fizyka
Ryglewicz Agnieszka biologia, chemia, wychowawca klasy VIII
Skrzypek Anna kształcenie zintegrowane, wychowawca klasy II
Sudoł Alicja informatyka, wychowanie przedszkolne, wychowawca przedszkola
Szczygieł Jolanta kształcenie zintegrowane, plastyka, muzyka, wychowawca klasy III
ks. Szwed Władysław religia
Urban Katarzyna kształcenie zintegrowane, przyroda, wychowawca klasy I