Nauczyciele

Kadra pedagogiczna 2018/2019

NAZWISKO I IMIĘ NAUCZYCIELA FUNKCJA/
RODZAJ PROWADZONYCH ZAJĘĆ
Edward Buczak Dyrektor szkoły
Antoń Katarzyna język niemiecki
Buczak-Kuźminów Gabriela wychowanie przedszkolne, wychowawca klasy
Drozd Łukasz wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Dymek Marta matematyka
Janiec Marta zastępca dyrektora, język polski, geografia, wychowawca klasy
Kołodziej Maria wychowanie przedszkolne, wychowawca klasy
Krupa Małgorzata język polski, wychowawca klasy
Lesiczka Sebastian matematyka, muzyka
Orzech Aleksandra język angielski
Ożog Piotr historia, WOS, WDŻwR., wychowawca klasy
Kaplita Sabina język angielski
Piekut Katarzyna matematyka, zajęcia indywidualne, wychowawca klasy
Rembisz Elżbieta matematyka, fizyka, wychowawca klasy
Ryglewicz Agnieszka biologia, chemia, wychowawca klasy
Skrzypek Anna kształcenie zintegrowane, wychowawca klasy
Sudoł Alicja informatyka, wychowanie przedszkolne, wychowawca klasy
Szczygieł Jolanta kształcenie zintegrowane, plastyka, muzyka, wychowawca klasy
ks. Szwed Władysław religia
Urban Katarzyna kształcenie zintegrowane, przyroda, wychowanie fizyczne
Zdeb Czesława technika, biblioteka