Nauczyciele

Kadra pedagogiczna 2018/2019

NAZWISKO I IMIĘ NAUCZYCIELA FUNKCJA/
RODZAJ PROWADZONYCH ZAJĘĆ
Edward Buczak Dyrektor szkoły
Marta Kossak-Dec język niemiecki
Buczak Maria wychowanie przedszkolne, wychowawca przedszkola
Drozd Łukasz wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Janiec Marta zastępca dyrektora, świetlica, język polski, geografia
Kicińska Małgorzata wychowanie przedszkolne, wychowawca przedszkola
Krupa Małgorzata bibliotekarz, język polski, wychowawca klasy IV
Lesiczka Sebastian matematyka, muzyka
Orzech Aleksandra język angielski, wychowanie przedszkolne
Ożog Piotr historia, WOS, WDŻwR., wychowawca klasy VIII
Pączek Agnieszka język angielski
Piekut Katarzyna matematyka, świetlica, wychowawca klasy VII
Rembisz Elżbieta matematyka, fizyka
Ryglewicz Agnieszka biologia, chemia, świetlica, wychowawca klasy V
Skrzypek Anna kształcenie zintegrowane, wychowawca klasy I
Sudoł Alicja informatyka, wychowanie przedszkolne, wychowawca przedszkola
Szczygieł Jolanta kształcenie zintegrowane, plastyka, muzyka, wychowawca klasy II
ks. Szwed Władysław religia
Urban Katarzyna kształcenie zintegrowane, przyroda, wychowawca klasy III