Stołówka

OPŁATY     

LISTOPAD  2018 r.:

Uczniowie klasy 0 SP:         21 dni x 3,00 zł =63,00 zł

Uczniowie klas I-VIII SP i III gimnazjum:          20 dni x 3,00 zł =60,00 zł

Opłata za posiłki dla dzieci przedszkolnych:         21 dni x 4,50 zł =94,50 zł

Wpłaty przyjmowane są do 10.11.2018 r.


PAŹDZIERNIK 2018 r.:

Uczniowie klas 0-VII SP i IIIG:      23 dni x 3,00 zł = 69,00 zł

Dzieci przedszkolne:      23 dni x 4,50 zł = 103,50 zł

Wpłaty przyjmowane są do 10.10.2018 r.                                 stołówka


 

 


JADŁOSPIS