Ubezpieczenie

Informujemy, że składka na ubezpieczenie wynosi:

  • dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum – 36,00 zł
  • dla Przedszkola i Zerówki – 30,00 zł

Prosimy o dokonanie wpłaty do 28 września 2018 r. w sekretariacie szkoły lub dostarczenie ksera polisy dziecka u innego ubezpieczyciela.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

DRUK ZGŁOSZENIA WYPADKU