Samorząd Uczniowski

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

w roku szkolnym 2019/2020


PRZEWODNICZĄCA: 

ZASTĘPCA  PRZEW.: 


ZARZĄD

                


POCZET SZTANDAROWY: