Samorząd Uczniowski

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

w roku szkolnym 2023/2024


PRZEWODNICZĄCA: Kamila Chorzępa

ZASTĘPCA  PRZEW.:  Dominik Tasior


CZŁONKOWIE:  Oliwia Partyka, Nikola Sidor


POCZET SZTANDAROWY: