Samorząd Uczniowski

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

w roku szkolnym 2020/2021


PRZEWODNICZĄCA: 

ZASTĘPCA  PRZEW.: 


ZARZĄD

                


POCZET SZTANDAROWY: