Samorząd Uczniowski

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

w roku szkolnym 2018/2019


PRZEWODNICZĄCA: Klaudia Urban

ZASTĘPCA  PRZEW.: Amelia Drżał


ZARZĄD: Sabina Osetek

                Alicja Boguń


POCZET SZTANDAROWY: