Opłata za obiady

Płatność za miesiąc Marzec 2018 r.:

19 dni x 2,50 zł = 47,50 zł

Wpłaty przyjmowane są do 09.03.2018 r.