Wizyta Księdza Biskupa Jana Wątroby w naszej szkole

8 marca 2018 r. naszą szkołę odwiedził wyjątkowy Gość. W ramach wizytacji kanonicznej w parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Trzebusce przybył do nas J. E. Ksiądz Biskup Jan Wątroba w towarzystwie swojego sekretarza ks. dra Łukasza Hendzla.

O godzinie 11 na sali gimnastycznej zebrała się cała społeczność szkolna, a chór na wejście dostojnego Gościa zaśpiewał pieśń „Bądź pozdrowiony, Gościu nasz”. Następnie Ksiądz Biskup został powitany przez dyrekcję – pana Edwarda Buczaka i panią Martę Janiec oraz najmłodszych i najstarszych uczniów.

Wizyta Księdza Biskupa

Później młodzież zaprezentowała program artystyczny o św. Jadwidze Królowej, na który złożyły się wiersze, pieśni i krótka inscenizacja. Po przedstawieniu głos zabrał Ksiądz Biskup, który wyraził radość z pobytu w naszej szkole i podkreślił, że tak wspaniała Patronka zobowiązuje nas nie tylko do zdobywania wiedzy, ale i mądrości. Następnie udzielił nauczycielom i uczniom błogosławieństwa Bożego na dalsze lata nauki i udał się na krótkie spotkanie z gronem pedagogicznym i pracownikami szkoły.

Wizyta Księdza Biskupa

Obecność Księdza Biskupa była wyrazem troski o jak najlepsze wychowanie dzieci i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich. W wypełnianiu tego zadania bardzo pomaga nam postać oraz przesłanie, które pozostawiła św. Jadwiga Królowa. Ta wizyta była dla społeczności szkolnej wielkim świętem i ogromnym przeżyciem, które na długo pozostanie w naszej pamięci.

–>Galeria zdjęć

Marta Janiec

Małgorzata Krupa