Uroczysty Dzień Babci i Dziadka

23 stycznia o godz. 12.00 odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Zaproszeni goście licznie zjawili się by wziąć udział w obchodach tego święta. Dzieci z klas 0 – III pod kierunkiem swoich wychowawców przygotowali piękną uroczystość, na które zostali zaproszeni Babcie i Dziadkowie oraz Pan Burmistrz Andrzej Ożóg.

W pięknie udekorowanej Sali dzieci recytowały wzruszające wiersze oraz śpiewały piękne piosenki. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa kierowane pod ich adresem. Na koniec wszyscy odśpiewali gromkie „Sto lat”.

Uroczysty Dzień Babci i Dziadka

Następnie dzieci wręczyły własnoręcznie wykonane laurki oraz kwiaty. Na koniec odbył się poczęstunek przygotowany przez Dyrektora i Radę Rodziców. Spotkanie było okazją do rozmów, dzielenia się wrażeniami i umacniania więzi rodzinnych.

Małgorzata Kicińska