ROK STANISŁAWA MONIUSZKI W ZESPOLE SZKÓŁ W TRZEBUSCE

Rok 2019 został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Stanisława Moniuszki. Stało się tak dla uczczenia 200. rocznicy urodzin tego wybitnego kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga, dyrektora Teatru Wielkiego w Warszawie oraz twórcy polskiej opery narodowej. W przyjętej uchwale podkreślono, że „dorobek kompozytorski Stanisława Moniuszki, składający się z oper, pieśni, kantat, utworów religijnych, symfonicznych, kameralnych i solowych, a także operetek, baletów i muzyki do dramatów, imponuje różnorodnością, bogactwem melodycznym i głębokim zakorzenieniem w narodowej tradycji muzycznej”. W ten sposób Sejm podkreślił szczególne znaczenie twórczości kompozytora i oddał hołd tej wybitnej postaci.

 

Szczególnie w tym roku warto pamiętać o wielkim polskim kompozytorze i to właśnie On stał się bohaterem tegorocznych Wiosennych Zmagań Artystycznych w Zespole Szkół w Trzebusce. W obchody rocznicowe upamiętniające tego zasłużonego artystę, który swoje życie i twórczość poświęcił krzewieniu polskiej kultury i muzyki, włączyli się uczniowie ze szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z województwa podkarpackiego. Wykonali prace w formie plastycznej i literackiej, tworząc portret, ilustrację, znak graficzny czy plakat oraz pisząc wiersz, opowiadanie, list, rozprawkę lub kartkę z pamiętnika.

Na konkurs wpłynęło 147 prac plastycznych (z czego 8 nie podlegało ocenie ze względu na niezgodność z regulaminem) oraz 122 prace literackie z 28 placówek. Opiekę nad uczestnikami konkursu sprawowało 52 nauczycieli plastyki i języka polskiego.

wza

28 maja 2019 r. odbył się finał konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień. Oprócz laureatów i ich opiekunów uczestniczyli w nim także zaproszeni goście: Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp. Andrzej Ożóg, zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp. Grzegorz Kwiecień, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. Agata Dec oraz radny Rady Miejskiej i sołtys Trzebuski Marian Krzyśko. Niezwykły nastrój spotkania podkreślił program artystyczny w wykonaniu chóru szkolnego i pani Izabeli Piersiak przy akompaniamencie pana Sebastiana Lesiczki. Wśród wykonanych utworów nie zabrakło najpopularniejszej pieśni Moniuszki – Prząśniczki, a także Pieśni wieczornej, Oj, dąbrowy, Groźnej dziewczyny czy krakowiaka Niech się panie stroją w pasy.

Komisja w składzie: Edward Buczak – dyrektor Zespołu Szkół w Trzebusce, Marta Janiec – wicedyrektor Zespołu Szkół w Trzebusce i nauczyciel języka polskiego, Małgorzata Krupa – nauczyciel języka polskiego oraz Jolanta Szczygieł – nauczyciel plastyki oceniła prace w trzech kategoriach wiekowych i nagrodziła 35 prac plastycznych i 29 literackich oraz wyróżniła 21 prac plastycznych i 19 prac literackich, które można było podziwiać na wystawie podczas spotkania.

Jury konkursu stwierdziło, że nadesłane prace prezentowały wysoki poziom artystyczny. Kryteriami oceny były: zawartość merytoryczna pracy, forma wykonania, estetyka i staranność wykonania, bogactwo wykorzystanych źródeł informacji, wkład własny oraz oryginalność. Komisja wyraziła uznanie dla uczestników konkursu za ogromne zaangażowanie przy przygotowywaniu prac. Pochwaliła dużą pomysłowość uczniów i obfitość prezentowanego materiału. Laureatom konkursu wręczono pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

wza

Organizatorzy Wiosennych Zmagań Artystycznych serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom za zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie niezwykle ciekawych i bogatych artystycznie prac, Panu Burmistrzowi za objęcie tej imprezy życzliwym patronatem i wsparcie finansowe, Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” za ufundowanie nagród, panu Bogdanowi Pustkowskiemu z firmy Crunchips za przekazanie chrupkich przekąsek oraz pani Agacie Dec i panu Kamilowi Tasiorowi za wsparcie rzeczowe.

Mamy nadzieję, że organizując ten konkurs, nie tylko przybliżyliśmy życie i bogatą twórczość wybitnego kompozytora, ale także zwróciliśmy uwagę młodego pokolenia na postawy patriotyczne wśród artystów oraz potrzebę tworzenia sztuki czerpiącej inspiracje z polskiej kultury. Wszak sam Stanisław Moniuszko tak mówił o swojej twórczości: Ja nic nowego nie tworzę; wędruję po polskich ziemiach, jestem natchniony duchem polskich pieśni ludowych i z nich mimo woli przelewam natchnienie do wszystkich moich dzieł.

Marta Janiec

 Małgorzata Krupa

KLIKNIJ⇒ GALERIA ZDJĘĆ  aparat