REKRUTACJA do Przedszkola w Zespole Szkół w Trzebusce NA ROK SZKOLNY – 2023/2024

Przedszkole od 1 września 2023 roku będzie funkcjonować w wymiarze 9 godzin dziennie (tj. od 7:00 do 16:00)

  1. Rekrutacja odbywać się będzie w dniach: od 27 lutego do 17 marca 2023 r.
    w godzinach od 7:30 do 14:30.
  2. Po wypełnieniu podania o przyjęcie do szkoły należy złożyć go w placówce do 17 marca 2023 r. do godz. 14:30. Za rzetelność złożenia danych w zgłoszenia odpowiada Rodzic / prawny opiekun dziecka.
  3. Weryfikacja wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym nastąpi w terminie od 20 do 23 marca 2023 r.
  4. Lista kandydatów przyjętych do Przedszkola zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie do 24 marca 2023 r.
  5. W terminie od 27 do 31 marca 2023 r. rodzic potwierdza pisemnie wolę przyjęcia miejsca otrzymanego w Przedszkolu w Trzebusce. Niepodpisanie takiej umowy jest równoznaczne z rezygnacją.

WAŻNE  DLA RODZICÓW

  1. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci, które w dniu 1 września 2023 r. mają ukończone 2,5 roku.
  2. Zasady odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole określa Uchwała Nr XII/138/2019 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 28 listopada 2019 r.
  3. W roku szkolnym 2023/24 dzieci 6-letnie (urodzone w 2017 r.) mają obowiązek realizować roczne przygotowanie przedszkolne (oddział 0).

 

Telefon kontaktowy: 17 7729 051 (szkoła)

 

DOKUMENTY DO POBRANIA: