REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA w TRZEBUSCE NA ROK SZKOLNY – 2022/2023

Przedszkole od 1 września 2022 roku będzie funkcjonować w wymiarze 9 godzin dziennie(tj. od 7:00 do 16:00)

  1. Rekrutacja odbywać się będzie w dniach: od 1 marca do 18 marca 2022 r. w godzinach od 7:30 do 14:30. W późniejszym terminie zapisy będą możliwe w miarę posiadania wolnych miejsc (postępowanie uzupełniające w terminie od 19 do 21 kwietnia 2022 r.)
  2. Po wypełnieniu Karty zgłoszenia należy złożyć ją w placówce do 18 marca 2022 r. do godz. 14:30. Za rzetelność złożenia danych w Karcie zgłoszenia odpowiada Rodzic/ prawny opiekun dziecka.
  3. Weryfikacja wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym nastąpi w terminie od 21 do 23 marca 2022 r.
  4. Lista kandydatów przyjętych do Przedszkola zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie do 25 marca 2022 r.
  5. W terminie od 28 marca do 1 kwietnia 2022 r. rodzic potwierdza pisemnie wolę przyjęcia miejsca otrzymanego w Przedszkolu w Trzebusce. Niepodpisanie takiej umowy jest równoznaczne z rezygnacją.

WAŻNE  DLA RODZICÓW

  1. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci, które w dniu 1 września 2022 r. mają ukończone 2,5 roku.
  2. Zasady odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole określa Uchwała Nr XII/138/2019 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 28 listopada 2019 r.
  3. W roku szkolnym 2022/23 dzieci 6-letnie (urodzone w 2016 r.) mają obowiązek realizować roczne przygotowanie przedszkolne (oddział 0).

Telefon kontaktowy: 17 7729 051 (szkoła)

DRUKI: (kliknij, żeby pobrać)