PRZYRODNICZE OBSERWATORIUM – PROJEKTEM NASZEJ SZKOŁY

1 października na stronie wydawnictwa Nowa Era został ogłoszony konkurs pt. ,,Projekt z klasą”. Celem tego konkursu jest napisanie ciekawego projektu, którego głównymi wykonawcami będą uczniowie. Klasa VII wraz ze swoim nauczycielem biologii p. Agnieszką Ryglewicz reprezentują naszą szkołę w tym konkursie.

Życzymy powodzenia i prosimy o oddanie głosu na PROJEKT NASZEJ SZKOŁY   «kliknij, żeby oddać głos

logo

CELE PROJEKTU

  • samodzielne zagospodarowanie niewykorzystanego dotąd patio i przekształcenie go w szkolne obserwatorium przyrodnicze,
  • zainteresowanie uczniów pracami w ogrodzie i ukazanie wielu korzyści z nich wynikających,
  • zdobywanie cennych informacji na temat różnorodności gatunkowej roślin i zwierząt,
  • doskonalenie umiejętności pielęgnacyjnych związanych z uprawą roślin,
  • uwrażliwienie na potrzebę pomocy zwierzętom w różnych porach roku,
  • obserwacja przyrody w najbliższym otoczeniu.

OPIS PROJEKTU

Wielu mądrych ludzi na temat istoty i znaczenia przyrody wypowiadało się w różnorodny sposób. Najbardziej trafne wydają się słowa:

„Wynalezienie człowieka sprawia przyrodzie same kłopoty, co czyni go pierwszym szkodnikiem natury, a przecież przyroda bez człowieka może żyć, człowiek bez przyrody zginie”.

Przytoczony wyżej cytat był motywacją do utworzenia na terenie naszej szkoły przyrodniczego obserwatorium, które ma być miejscem bliższego obcowania z przyrodą. Na jego terenie planujemy posadzić kilkadziesiąt gatunków roślin o różnorodnych przystosowaniach i wymaganiach. Wśród nich dominować będą ciekawe gatunki drzew, krzewów, traw ozdobnych, ziół oraz pnączy. W centralnym miejscu posadzona zostanie wierzba palmowa, która swymi konarami będzie tworzyła parasol przeciwsłoneczny w letnie upalne dni, zarówno dla roślin z grupy gatunków cieniolubnych jak również uczniów podczas przerwy czy zajęć terenowych. Wśród bujnej roślinności nie zabraknie miejsca dla gości naszego ogrodu – zwierząt. Planujemy wyposażyć nasze szkolne obserwatorium w karmniki, budki lęgowe, poidełka dla ptaków, oraz hotel dla owadów, co sprawi, że miejsce stanie się bardziej atrakcyjne, a uczniowie będą mogli obserwować różnorodne gatunki w naturze, a nie tylko poznawać je z kart podręcznika. Ze względu na przypadającą w tym roku 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, chcemy, aby w naszym obserwatorium przyrodniczym akcent rocznicowy był również widoczny. Pomysłem będącym pamiątką tego wydarzenia będzie zasadzenie przez uczniów naszej szkoły 100. czerwonych i białych tulipanów, które zakwitając każdej wiosny, będą przypominały o pamiętnym wydarzeniu z 1918 roku.

Podczas tworzenia i prowadzenia przyrodniczego obserwatorium uczniowie będą wzbogacać się o szereg umiejętności takich jak: praca w grupie, podział obowiązków, odpowiedzialność, systematyczność oraz planowanie zadań wynikających z realizacji projektu. Ponadto udoskonalą umiejętności sadzenia, pielęgnowania i różnorodnego rozmnażania roślin. Jednocześnie uczniowie zostaną uwrażliwieni na potrzebę pomocy zwierzętom, głównie ptakom i owadom w okresie lęgowym, a szczególnie zimą poprzez dokarmianie ich.

ELEMENTY UNIKATOWE

Otoczenie szkoły nie zawiera zbyt dużej różnorodności gatunkowej. W związku z tym tworzenie ogrodu będącego przyrodniczym obserwatorium wzbogaciłoby ten teren o gatunki unikatowe tj. jukka karolińska, trawa bambusowa, rododendrony, hortensje, hibiskusy czy budleje zwane również motylimi krzewami, których celem będzie zwabianie jak najliczniejszej grupy przedstawicieli tych owadów, z którymi uczniowie dotychczas nie mieli styczności. Naszym założeniem jest również przygotowanie jesienią kryjówek dla jeży, aby mogły tam przetrwać okres zimy i może nawet powiększyć swoją populację.

MIEJSCE I CZAS REALIZACJI

Miejscem realizacji naszego projektu będzie patio na terenie szkoły. Czas realizacji planujemy na jesień 2018 roku, kiedy to nastąpi przygotowanie terenu pod wiosenne nasadzenia, zaś pozostałe prace realizować będziemy wiosną 2019 roku.

Agnieszka Ryglewicz