PASOWANIE NA UCZNIA I DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

13 października obchodziliśmy w naszej szkole wyjątkowe i bardzo ważne święto. Na ten dzień z niecierpliwością czekali uczniowie i nauczyciele, ponieważ obecny rok jest dla polskiej edukacji oraz całego środowiska oświatowego szczególnie istotny. 14 października minęło bowiem 250 lat od utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – pierwszej w Polsce i zarazem w Europie państwowej centralnej władzy oświatowej. Dla uczczenia znaczenia i roli inicjatywy podjętej przez KEN oraz pracy nauczycieli w dziejach naszej historii, dzień utworzenia Komisji Edukacji Narodowej co roku obchodzony jest jako Dzień Nauczyciela.

Pierwszą część uroczystości rozpoczęli uczniowie klasy I, którzy pięknie zaprezentowali się na szkolnej scenie, recytując wiersze i śpiewając piosenki. Później w obecności swoich rodziców złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar i zostali przez dyrektora szkoły pasowani na uczniów klasy pierwszej. Ten szczególny dzień zapewne na długo pozostanie w pamięci każdego pierwszoklasisty, o czym przypominać im będą otrzymane upominki.

Kolejna część akademii związana była z Jubileuszem 250. rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej. Uczniowie klasy VI przypomnieli historię powstania, zasługi oraz dorobek KEN. Podkreślili także, że właśnie 250 lat temu wprowadzono do szkół język polski, którym posługiwano się na wszystkich przedmiotach. Następnie w dowód uznania dla wszystkich pracowników szkoły wręczyli wykonane z tej okazji medale w 3D. Na okoliczność tej tak ważnej rocznicy przygotowana została również tematyczna gazetka dotycząca historii powstania KEN i jej głównych założeń.

Później uczniowie przypomnieli wyjątkowo śmieszne momenty z czasów nauki zdalnej. W humorystycznych scenkach pokazali trudności, z jakimi zmagali się wtedy zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. W czasie przerw natomiast zaprosili zgromadzonych gości na konferencję edukacyjną dotyczącą opinii społeczeństwa na temat pracy pedagoga. Nie zabrakło także życzeń, podziękowań i kwiatów od przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego dla wszystkich obecnych na sali gimnastycznej.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dziękujemy naszej dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły za wytrwałość, pasję i poświęcenie. Życzymy Wam wiele zdrowia, zadowolenia z pracy, uznania i należnego szacunku, wdzięczności uczniów oraz samych radosnych dni.   

Małgorzata Krupa

Jolanta Szczygieł