Opłata za obiady

Płatność za miesiąc Kwiecień 2018 r.:

Klasa IIIG:  19 dni x 2,50 zł = 47,50 zł

Pozostali:  16 dni x 2,50 zł = 40,00 zł

Wpłaty przyjmowane są do 10.04.2018 r.