KONKURS PLASTYCZNY „BOHATEROWIE UTWORÓW MARII KONOPNICKIEJ”

Z okazji Roku Marii Konopnickiej Biblioteka Szkolna w Trzebusce ogłosiła konkurs plastyczny pt. „Bohaterowie utworów Marii Konopnickiej”. Celem konkursu była: popularyzacja twórczości Patronki roku 2022 wśród uczniów, uczczenie 180. rocznicy urodzin poetki, które przypadały 23 maja, propagowanie piękna polskiej literatury oraz rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas I – V. Prace zostały wykonane w formacie A4 techniką wycinanki, farbami lub kredkami. Ocenie konkursowej podlegały: oryginalność ujęcia tematu, walory estetyczne pracy, dobór technik plastycznych i  samodzielność wykonania. Na konkurs wpłynęło 44 prace, które były oceniane w dwóch kategoriach: uczniowie klas I – III oraz uczniowie klas IV – V. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu zakończenia roku szkolnego. Nagrodzonych i wyróżnionych zostało 16 uczniów, którzy otrzymali dyplomy i książki.

Serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom konkursu i po wakacjach zapraszam do zwiedzania wystawy prac w bibliotece.

Małgorzata Krupa