KONKURS EKOLOGICZNY „DRUGIE ŻYCIE BATERII ”

Nawet każda najmniejsza bateria po zużyciu staje się odpadem niebezpiecznym. Zawarte w niej metale tj. cynk, lit, mangan, kadm, nikiel mogą przedostać się do środowiska, zatruwając glebę i wodę. Selektywna zbiórka baterii i ich recykling zdecydowanie chroni środowisko naturalne.

Cel konkursu:

• zaangażowanie dzieci i młodzież w ochronę środowiska poprzez wyselekcjonowanie jak największej ilości zużytych baterii z odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych.

Regulamin:
•  konkurs adresowany jest do wszystkich przedszkolaków oraz uczniów klas Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Trzebusce,
•  
akcja polega na zebraniu przez klasę jak największej ilości (wyrażonej w kilogramach) zużytych baterii,
•  
zebrane baterie należy składać od dnia 25 – 28.02.2019 r. u organizatora konkursu,
•  
przekazane baterie powinny być opatrzone danymi: klasa, imiona i nazwiska osób, które przekazały baterie wraz z podaną liczbą,
• 
przekazane baterie w dniu 28.02.2019 zostaną zważone i na tej podstawie wyłonione zostaną trzy zwycięskie klasy.

Ponadto z każdej klasy uczestniczącej w konkursie zostaną nagrodzone (ocena z przedmiotu przyrodniczegotrzy osoby o największej liczbie zebranych baterii.

Zbieraj baterie i włącz się do akcji!

Agnieszka Ryglewicz