25. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

W dniach 21-22 lutego po raz kolejny obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Święto to ma na celu: podkreślenie różnorodności językowej świata, zwrócenie uwagi na języki zagrożone i powoli ginące oraz przypomnienie, że chroniąc język ojczysty – dbamy o tożsamość kulturową. Tematem przewodnim 25. edycji MDJO była „Edukacja wielojęzyczna: filar uczenia się i uczenia się międzypokoleniowego”.
Z tej okazji uczniowie włączyli się w działania promujące język polski. Najmłodsi brali udział w zajęciach, na których rozwiązywali rebusy i językowe krzyżówki, tworzyli węże wyrazowe oraz ćwiczyli prawidłową wymowę, recytując łamańce językowe. Pozostali mogli wykazać się znajomością poprawnej polszczyzny, biorąc udział w korytarzowej grze z wykorzystaniem kodów QR i rozszyfrowując błędy językowe. Utrwalali również pisownię trudnych wyrazów w ramach akcji „Słowa do wyrwania i zapamiętania”.
Obchody 25. Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego były dobrą okazją do przypomnienia o bogactwie języka polskiego, jego kulturze, historii i współczesności, a także o tym, jak się nim na co dzień posługiwać. Nasz język ojczysty jest naprawdę ciekawy, a jego nauka to sama przyjemność!

Marta Janiec
Małgorzata Krupa